Portada

Eleccions de representants al Consell Escolar

Eleccions de representants de la comunitat educativa al Consell Escolar

A l'atenció dels pares, mares i alumnes,

Com cada dos anys, aquest ens toca renovar la meitat dels representants dels diferents sectors de la nostra comunitat educativa al nostre Consell Escolar, l'òrgan decisori del centre.

No cal dir que la participació activa dels diferents sectors és imprescindible per fer del nostre centre un instrument capaç de donar satisfacció plena al nostre principal repte: “la formació del nostre alumnat”. Per tant, seria aconsellable que aquesta representació fos ajustada a la realitat del nostre centre, on conviuen sectors tan diferenciats com ESO, BAT i FP.

Des de l'equip directiu us animem a presentar la vostra candidatura (passeu per consergeria per tal de recollir i entregar-la) i així, si sou escollits com a representants del vostre sector, poder participar en la presa de les decisions més importants que marquen la línia d'actuació del nostre centre.

Aquest procés es realitzarà durant el mes de novembre amb el següent calendari:

Dates

Actuació

06/11

El/la director/a convoca les eleccions (dies, hores de votació i lloc)

Publicació del cens electoral provisional de cada sector.

6-7-8-9/11

Reclamacions al cens electoral.

14/11

SORTEIG per tal de designar els membres vocals de les meses Electorals

Resolució de les reclamacions i aprovació del cens definitiu

15/11

Constitució de les meses electorals.

Fins al 16/11

Presentació candidatures.

20/11

Publicació candidatures.

Fins al 23/11

Els candidats poden donar a conèixer les seves propostes.

28/11

Eleccions

20/12

Constitució del Consell Escolar resultant.

Per resoldre qualsevol dubte o directament si voleu presentar candidatura, estarem encantats d'atendre-us.

Terrassa a 06 de novembre de 2018.

Información adicional