4 anys 3 titulacions

Al nostre centre disposem de l'opció de titular-se en 3 títols de Grau Superior en 4 anys, donat que el primer curs és comú a tots els cicles.

Amb l'aplicació de la Formacio Dual al CF de Desenvolupament d'Aplicacions Web s'han hagut de fer petits canvis en la distribució del primer comú , El centre gestiona les casuístiques particulars de forma que es pugui mantenir aquesta possibilitat de poder cursar un primer comú als tres cicles de Grau Superior

4 x 3

Información adicional