Aula Oberta

Finalitat

El projecte d’Aula Oberta és un programa de diversificació curricular que té com a finalitat afavorir que l’alumnat que ho requereixi pugui assolir els objectius i les competències bàsiques de l’etapa i posar al seu abast l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferent a l’establerta.

Destinataris

Alumnes de 4t d’ESO

Metodologia

Els alumnes que participen a l’Aula Oberta segueixen algunes matèries seguint el currículum ordinari i altres, les impartiran a partir de la realització de diferents projectes la qual cosa, permetrà treballar continguts de forma més funcional i pràctica.

Aquests projectes seran:

  • Projecte Escola Bressol.
  • Projecte Enquadernació.
  • Projecte Hort.
  • Projecte Cantina.
  • Tastets d’ofici.

Fotografies.

 

Aula Oberta 2012

Información adicional