Certificats Profesionals

El certificat de professionalitat és l'instrument d'acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg nacional de qualificacions professionals en l'àmbit de l'Administració laboral. 
 
Els certificats de professionalitat estan composats d'unitats de competència que són homologables amb els mòduls professionals cursats a un determinat cicle formatiu.
Així, el cicle formatiu de grau mitjà d'informàtica (Sistemes Microinformàtics i Xarxes) permet acreditar 3 certificats de professionalitat de la família d'Informàtica i Comunicacions. 
 
D'aquesta manera, un alumne que finalitzi el CFGM obtindrà 3  certificats de professionalitat que podrà utilitzar, de forma oficial, en el món laboral.

Información adicional