Documentació bàsica, procesos i protocols segons funcions

Documentació bàsica.

La documentació bàsica del centre fa referència a documents que hem de coneixer com a integrats de l'Institut. Alguns d'ells són comuns a tots els integrats i d'altres depenen o bé de l'ubicació (ESO, BAT, CCFF) o bé de les funcions que desenvolupem dins l'Institut.

Manuals generals
Serveis ESO
Serveis Batxillerat
Serveis Cicles Formatius

 

Protocols
Guàrdies
Fulls d'incidència
Faltes d'assistència
Sortides
Gestió documental

 

Procediments segons ubicació dins l'Intitut
Seguiment, avaluació i orientació tutorial: ESO | BAT | CCFF
Desenvolupament  d'activitats a l'aula: ESO | BAT | CCFF
Avaluació final: ESO | BAT | CCFF
Gestió de la FCT
Selecció i assignació d'optatives ESO (pendent)

Información adicional