Processos i procediments

 

Nomenclatura responsables.

Dir - Director/a. // Sec - Secretari/a.CP - Coordinador pedagògic/a. // CE - Cap d'estudis. // CEA - Cap d'estudis adjunt.Coord. CF - Coordinador/a Cicles Formatius. // Coord. Q - Coordinador/a de Qualitat.Coord. PR - Coordinador/a Prevenció de Riscos. // Coord. INF - Coordinador Informàtica.

Nomenclatura documentació.

  • PC - Processos Clau.
  • PE - Processos estratègics.
  • PS - Processos de suport.

 

Documentació.

PC1 - Informació d'admissió d'alumnat
Sec.
pcd010 - Acollida nou alumnat ESO CP / Sec.
pdc011 - Jornades de portes obertes CP / CE

PC3 - Gestionar la satisfacció dels actors
Coord. Q
pcd080 - Gestió de les enquestes Coord. Q
pcd081 - Gestió de les queixes i suggeriments Coord. Q

PE2 - Elaborar i revisar la documentació general del centre
Dir.
Elaboració, manteniment de la documentació bàsica de centre Dir.

PE3 - Gestionar la comunicació. Promocions i relacions
CEA
Informació WEB CEA
Comunicació interna de centre CEA
Comunicació externa de centre ( premsa, radio,...) CEA

 

PS3 - Gestió de la prevenció de riscos i salut laboral
Coord. PR
pcd240 - Prevenció de riscos laborals Coord. PR
pcd241 - Actuació en cas d'emergències. Coord. PR

PS4 - Gestió de manteniment del centre
Sec. / Coord. INF
pcd250 - Manteniment informàtic Coord. INF
pcd251 - Manteniment de centre Sec.
pcd252 - Inventari Sec.

 

Información adicional