Curs de preparació per a la incorporació a cicles de GS

Normativa                                                                                                                        

Actualment es pot accedir als cicles formatius de grau superior, una d'aqueste vies és mitjançant la realització del curs d'accés o fent la prova d'accés per lliure.

 • El nostre centre disposa d'oferta per cursar el curs de preparació per a la incorporació a cicles de  grau superior (CIS).
 • Els centres que faran les proves per lliure d'accés a grau superior seran els dessignats pel Dept. d'Enseyament i l'alumne haurà d'escollir el centre en el moment de fer la inscripció telemàtica a les proves.

 

La nostra oferta

 

Objectiu.

Facilitar als alumnes que ja disposen d’un títol de grau mitjà els coneixements necessaris per accedir amb èxit als Cicles Formatius de Grau Superior d’aquella especialitat que ja coneixen.

 

Matèries Curs d'Accés.

 • Comunicació en llengua catalana (3 hores)
 • Comunicació en llengua castellana (3 hores)
 • Comunicació en llengua estrangera ( 5 hores)
 • Matemàtiques aplicades (4 hores).
 • Física-Tecnologia (4 hores)

D'altra banda hi haurà una hora setmanal de tutoria.

Temaris a la web del departament.

Informació a la pàgina de la Generalitat 

Durada.

La durada del curs és d’un curs acadèmic.

 

Requisits.

Han superat un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional.

Data de preinscripció i matrícula

 • Preinscripció: pendent publicació.
 • Publicació de llistes provisionals baremades: pendent publicació.
 • Període de reclamació a la baremació provisional: pendent publicació.
 • Publicació de llistes definitives baremades: pendent publicació.
 • Periode ordinari de matrícula: pendent publicació.

 

 

Información adicional