Departaments

El nostre Institut està estructurat en un total de set departaments, que realitzen formació tant a alumnes de ESO com Batxillerat:

  • Departament de Llengües Catalana i Castellana.
  • Departament de Llengües Estrangeres
  • Departament d'Experimentals
  • Departament de Ciències Socials i Filosofia
  • Departement d'Expressió
  • Departament de Matemàtiques i Tecnologia.
  • Departament d'Orientació.

Información adicional