Equip directiu

Comencem aquest curs, un nou període de quatre cursos amb la següent composició:

 • Javier Laganga, director

 • Alícia Pla, secretaria.

 • Angels Matarin, Coordinadora pedagògica.

 • Dolors Arenas, cap d'estudis d’ESO i Batxillerat.

 • Jordi Cárdenas, coordinador de qualitat.

 • Victor Lino, cap d’estudis d’FP.

Aquest equip ja compta amb un recorregut, avalat pels resultats obtinguts fins ara, amb l'estreta i decidida col·laboració de tots els sectors de la nostra gran família (professorat, PAS, mares i pares, ajuntament i especialment del nostre alumnat) entre els quals volem destacar:

 • haver obtingut el premi ITWorldEdu al curs 2008-2009

 • fer realitat la renovació del nostre pla d'autonomia de centre (2010-2014 i 2014-2016)

 • aconseguir la certificació ISO-9001 (2008) de qualitat al curs 2010-2011

 • haver assolit totes les fites plantejades al projecte inicial i la seva continuïtat (2008-2016)

Obrim aquest període, marcat per tots els efectes negatius de la crisi econòmica, amb la ferma voluntat de continuar en la línia de la millora contínua en el servei que oferim a la nostra ciutat. De fet aquest curs reforcem el nostre camí de la qualitat cap al camí d'excel·lència intentant assolir aquesta qualificació dins de la norma E2cat i EFQM.

A més comencem i/o continuem treballant als següents projectes:

 • Projecte per a la millora de la qualitat dels centres PMQCE
 • Projecte de qualitat i millora contínua
 • Projecte Escola Nova 21
 • Acord de corresponsabilitat de centre
 • Projecte educat 1x1 (actualment en tots els nivells educatius)
 • Biblioteca escolar puntEDU
 • Projecte de mediació escolar
 • Socialització de llibres
 • Mobilitat de l'FP a l'estanger
 • Orientació professional i PIFP
 • PILE (Pla d’impuls a la llengua anglesa)
 • Institut i entorn
 • Vincles
 • Impuls per la lectura
 • Pla Salut i escola
 • Certificacions de professionalitat (FP)
 • Innovació i emprenedoria (FP)
 • Semipresencialitat (FP)
 • Projecte d'estudi assistit
 • Projecte de participació
 • Coordinació primària/secundària
 • Jornades interdiscplinàries
 • Projecte de música inclusiva
 • Gabinet de premsa
 • Projecte Softpack (de desenvolupament de programari de centres educatius)

Ja veieu que, encara que tenim molts factors en contra, continuem compromesos amb aconseguir els millors resultats al nostre centre donat que comptem amb un conjunt de 70 professionals, gràcies al quals estem en disposició d’afrontar el nostre projecte amb garantia d’èxit.

Cal observar que, any rera any,  anem creixent en nombre d'alumnat i, hem passat, en els darrers cursos, de 300 a més de 800, fet que ens consolida com a centre de referència de la nostra zona, molt especialment a la branca professional de la informàtica.

El proper curs complirem els 40 anys del nostre institut, que va néixer al 1978, i pensem que serà un bon moment per fer una radiografia del nostre centre per testar la nova realitat.

Com sempre, agrair l’esforç i la feina de la nostra Associació de Mares i Pares (AMPA), sense la qual seria impossible anar millorant dia a dia.

També sabem que necessitem la col·laboració de tota la comunitat educativa i, per tant, la teva. Si estàs llegint aquest text és perquè t’interessa el nostre projecte educatiu i des de l’equip directiu et demanem la teva col·laboració activa per aconseguir que aquest projecte, que és de tots, el puguem fer realitat.

Comptem amb tu.


L’equip directiu

Información adicional