Formació en centres de treball

Què és la FCT?

Són pràctiques formatives no laborals que realitzen els estudiants de Formació Professional en centres de treball mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre educatiu i l’empresa. Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu curricular d’aquests esenyaments.

Quins alumnes poden fer les pràctiques?

Tots els que estiguin matriculats i cursin cicles formatius de grau mitjà (CFGM) o superior (CFGS). Les poden realitzar a partir del tercer trimestre del primer curs o durant el segon curs.

Quines són les ocupacions i llocs de treball més rellevants?

 CFGM:Sistemes Microinformàtics i Xarxes

 • Tècnic instal·lador i reparador d'equips informàtics.
 • Tècnic de suport informàtic.
 • Tècnic de xarxes de dades.
 • Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics.
 • Comercial de microinformàtica.
 • Operador de teleassistència.
 • Operador de sistemes.

CFGS: Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes

 • Tècnic en administració de sistemes.
 • Responsable d'informàtica.
 • Tècnic en serveis d'Internet.
 • Tècnic en serveis de missatgeria electrònica.
 • Personal de suport i suport tècnic.
 • Tècnic en teleassistència.
 • Tècnic en administració de base de dades.
 • Tècnic de xarxes.
 • Supervisor de sistemes.
 • Tècnic en serveis de comunicacions.
 • Tècnic en entorns web.

CFGS: Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

 • Desenvolupar aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci.
 • Desenvolupar aplicacions de propòsit general.
 • Desenvolupar aplicacions en l'àmbit de l'entreteniment i la informàtica mòbil.

CFGS: Desenvolupament d'Aplicacions Web

 • Programador Web.
 • Programador Multimèdia.
 • Desenvolupador d'aplicacions en entorns web.

Què ofereixen a l'empresa?

 • La captació de futurs informàtics.
 • Col·laborar en la formació dels joves aprenents.
 • Oferir l’accés dels joves a la seva primera ocupació.
 • Relacionar-se amb els centres educatius.
 • No implica serveis retribuïts ni vinculació laboral.

Què implica a l’empresa?

Una persona de l’empresa farà de tutor de l’estudiant en pràctiques i s’encarregarà del seguiment amb el/la tutor/a de pràctiques professionals del centre educatiu.

Quant duren les pràctiques?

La durada de la formació pràctica en centres de treball serà de 350 hores per als estudiants de grau mitjà i de 317 hores per als estudiants de grau superior. Estaran organitzades en un temps màxim de 4 hores diàries i 20 hores setmanals. Excepcionalment es podrà sol·licitar l’horari extensiu en determinats períodes de l’any.

Hi ha la possibilitat de fer una pròrroga amb hores de pràctiques adicionals, sense sobrepassar el 20% de les hores obligatòries.

Contacte per a demanar estudiant en pràctiques

Per a sol·licitar estudiant en pràctiques s’ha de posar en contacte amb el  centre educatiu (93 780 75 17 extensió 12) i  demanar per la Carles Ros (Coordinador de FP).

Més informació:

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fct/

 

Información adicional