Qualitat

applus

 L'INS Nicolau Copèrnic ha establert un sistema de qualitat basat en la forma ISO 9001 amb la finalitat de satisfer les expectatives i necessitats educatives dels nostres alumnes en particular, i la de la societat en general, oferint-los uns ensenyaments i serveis de qualitat, cercant la millora contínua i aspirant a l'excel·lència en el servei.

El nostre sistema de qualitat comprèn tots els processos claus relacionats amb l'ensenyament-aprenentatge a secundària (ESO, batxillerat, CIS, cicles formatius de grau mitjà i superior) i al servei "Assessorat i Reconeixement", la política de qualitat, l'organització i l'arquitectura del sistema de gestió de la qualitat.

 Els principis bàsics de la Política de la Qualitat de l'Institut Nicolau Copèrnic són els següents :

  • Satisfer les demandes i les expectatives de formació de la comunitat educativa (personal docent, personal no docent, alumnat, famílies, empreses, etc.). Facilitar una oferta ajustada a la nostra realitat en compliment de la normativa vigent.
  • La millora dels resultats a partir dels indicadors i els objectius per a conèixer el que s’ha aconseguit.
  • La gestió per processos orientada cap a la millora continua des de la planificació, el desenvolupament, l’avaluació i posterior reflexió i revisió que ens ha de conduir a la millora dels mateixos.
  • Implantació i desenvolupament d’un sistema de gestió que tingui com a referent el que marca la norma UNE-EN ISO 9001.
  • Mesura i anàlisi periòdic de la satisfacció de la nostra comunitat educativa.
  • Revisió del sistema de gestió i actualització periòdica dels processos.
  • Educar persones en els valors democràtics perquè s’integrin plenament en la societat amb la millor preparació personal i intel·lectual possible i millorar així la cohesió social.
  • Coherència i consens metodològic.

Director de l'Institut Nicolau Copèrnic

 

Més informació:

 

Información adicional