Unitats formatives de SMIX (FPDUAL)

A continuació us indiquem la distribució de mòduls i unitats formatives  tot indicant si es cursen a primer o segon curs.Aquesta distribució, orientada a la implantació de la FP Dual, implica modificacions en el desenvolupament del currículum . Algunes unitats formatives  d'alguns mòduls s'han traslladat a un nou mòdul de FP Dual que es realitzarà a l'empresa. Podeu trobar més informació a l'article  dedicat a la FP Dual

UF1: Electricitat a l’ordinador (1er)
UF2: Components d’un equip microinformàtic (1er)
UF3: Muntatge d’un equip microinformàtic (1er)
UF5: Manteniment d’equips microinformàtics (1er)
UF6: Instal·lació de programari (1er)

UF1: Introducció als sistemes operatius (1er)
UF2: Sistemes operatius propietaris (1er)
UF3: Sistemes operatius lliures. (1er)

UF1: Aplicacions ofimàtiques i atenció a l’usuari (1er)
UF2: El correu i l’agenda electrònica (1er)
UF3: Processadors de text (1er)
UF4: Fulls de càlcul (1er)
UF5: Bases de dades (1er)
UF6: Imatge i vídeo – Presentacions (1er)

UF1: Sistemes operatius propietaris en xarxa (2n)
UF2: Sistemes operatius lliures en xarxa (2n)
UF3: Compartició de recursos i seguretat (2n)

UF1: Introducció a les xarxes locals (1er)
UF2: Configuració de commutadors i encaminadors (1er)
UF3: Resolució d’incidències en xarxes locals (1er)

UF1: Seguretat passiva (2n)
UF2: Còpies de seguretat (2n)
UF3: Legislació de seguretat i protecció de dades (2n)
UF4: Seguretat activa (2n)
UF5: Tallafocs i monitoratge de xarxes. (2n)

UF1 : Configuració de la xarxa (DNS i DHCP) (2n)
UF2: Correu electrònic i transmissió d’arxius (2n)
UF3: Servidor web i proxy (2n)

UF2: Gestors d’arxius web. (2n)
UF3: Gestors de continguts. (2n)
UF4: Portals web d’aprenentatge (2n)
UF5. Fonaments d' HTML i fulls d'estils (1er)

UF1 Incorporació al treball (2n)
UF2 Prevenció de riscos laborals (1er)

UF1: Empresa i iniciativa emprenedora

UF1: Anglès tècnic (1er)

UF1: Síntesi (2n)

S01-UF4: Noves tendències de muntatge (2n)
S04-UF4: Integració de sistemes operatius (2n)
S07-UF4: Accés a sistemes remots (2n)
S08-UF1: Ofimàtica i eines web (2n)
UF1: Síntesi (2n)
FCT (2n)

Información adicional