Curs agents de salut juvenil

Agents Salut

Aquesta setmana ha començat el curs d’Agents de Salut Juvenil a l’Institut en el que hi participa  Un grup de 25 alumnes de 4t d’ESO i batxillerat .

Els i les AGENTS DE SALUT JUVENILS (ASJ) son joves que destinen una part del seu temps lliure a formar-se en temes de salut i a participar activa i voluntàriament en servei d’altres o de la comunitat en millora de la qualitat de vida i la promoció d’un estil de vida saludable. Els ASJ esdevindran referents per el seu grup d’iguals en diferents temes de salut, i per aquest motiu és fonamental la seva motivació, implicació, responsabilitat i formació.Com a agents de salut és important que els i les joves participin en la promoció i rebin una informació de prevenció per a la seva pròpia salut.

Objectius del Programa .

  • Promoure actituds favorables envers la salut.
  • Facilitar la creació de grups de joves que puguin realitzar activitats i accions en una línia de prevenció en temes de salut en els seus centres, o en d’altres espais.
  • Crear un espai de reflexió sobre el tema de la salut.
  • Donar eines per poder portar a terme programes específics des dels/les propis/es joves.
  • Aconseguir un efecte multiplicador actuant els/les assistents com mediadors/es preventius/ves respecte altres joves.

Información adicional